• Actes, declaracions responsables i comunicacions prèvies amb incidència sobre el domini públic (Data d'actualització: 14.06.2023)
    • L’Agència no realitza actuacions que puguin tenir incidència sobre el domini públic
  • Actes, declaracions responsables i comunicacions prèvies amb incidència sobre la gestió els serveis públics (Data d'actualització: 14.06.2023)
    • L’Agència no realitza actuacions que puguin tenir incidència sobre el domini públic

 

  • Resolucions judicials en matèria de transparència
    • En l’àmbit de l’Agència  no hi hagi cap resolució judicial al respecte
  • Dictàmens  de la Comissió Jurídica Assessora i d’altres òrgans consultius. (Data d'actualització: 14.06.2023)

 

 ​​​

Data d'actualització: 03/07/2023